Varför ingen ansökan till Friplanket i juni och juli?

//Varför ingen ansökan till Friplanket i juni och juli?

Kanske har ni undrat varför det inte funnits en ansökan till Friplanket för att skapa i juni och juli?

Veckan efter midsommar kommer vi att samarbeta med Ferieentreprenörerna. Dem består av 50 st unga som precis slutat 9:an och har fått chansen att som sommarjobb, öva på sina entreprenöriella förmågor genom att hitta lösningar på olika utmaningar. De unga är från Göteborgs stads stadsdelar Västra Hisingen, Norra Hisingen och Centrum. Tillsammans med Friplanket kommer de att få öva på kreativa idégenereringsmetoder och även att hitta essensen i sina utmaningar, vilket kommer att sluta i ett verk på Friplanket.

Hur går detta då till?

Jo, genom att sätta ett stramt ramverk, med fritt innehåll, väcks kreativitet. Att ha för många val kan lätt göra det svårt att faktiskt börja. De kommer även ha en del tidspress, som också triggar igång beslutstagandet. På några få timmar kommer 9 olika grupper att ha format en idé, skissat och även uppfört idén på planket. De lämnas självklart inte ensamma i processen utan får både konstnärlig handledning inför själva skapandet på planket och det finns även personal på plats när det praktiska arbetet utförs.

Varför gör vi detta?

Två av Friplankets syften och mål är att sänka trösklarna för skapande och representera hela stadens unga mellan 13-30 år. Genom att sätta ramverk och faktiskt leda dessa 15-16 åringar, ger vi dem möjligheten att redan i ung ålder tillsammans få uttrycka sig mitt i staden. Det är möjligt att vissa gjort liknade saker innan, medan det för andra blir första gången. Dessutom får de lära känna varandra över stadsdelarna – vilket både skapar nödvändiga nätverk inför framtiden och vänner för livet. De får även lära känna Frilagret, vilket är en plats de kommer kunna utnyttja i ca 15 år framåt. Alltså en win-win situation för alla.

Hur gör vi med covid-19? Självklart har vi tänkt på rådande samhällssituation. Genom att arbeta i mindre grupper förhåller vi oss till myndigheternas rekommendationer och restriktioner.

2020-06-05T09:31:11+00:00