Våld i nära relationer

//Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Här kommer en videohälsning från Frilagrets ambassadörer i samarbete med utveckling Mänskliga Rättigheter Göteborgs Stad Centrum.

Våld i unga HBTQ-personers partnerrelationer:

1. Vilka kännetecken ska du vara uppmärksam på, om du misstänker att någon utsatts för våld i sin partnerrelation?

• Isolering
• Avbokar bestämda träffar.
• Ljuger
• Sjukskriver sig ofta från skola eller arbete.
• Ökad konsumtion av alkohol eller droger.
• Kontrolleras av sin partner. Kan vara allt ifrån klädval, matvanor till tider att passa.
• Uppträder annorlunda när partnern är närvarande och stressad över att göra fel mot sin partner.
• Försvarar sin partners dåliga beteende.
• Dålig självkänsla och en känsla av att vara värdelös och ful.
• Oro, ångest, depression, sömnsvårigheter, kanske t o m suicidala tankar men får ingen vård eller omsorg.
• Verkar kuvad och rädd, för auktoriteter och i största allmänhet.
• Synliga skador som sår, blåmärken, frakturer, brännskador eller liknande.
• Våld och förtryck kan öka i och med covid-19, liksom depressioner och suicid. Ökad isoleringen minskar livsutrymmet.

2. Vad kan du göra om du känner någon som stämmer överens med dessa
kännetecken?

• Våga fråga din vän eller nära anhörig rakt ut. “jag ser att du inte mår bra, hur kan jag
hjälpa till?” eller “jag känner mig orolig för dig, jag märker att det är något som inte
stämmer”.
• Låt din vän eller nära anhörig veta att du finns här när den vill prata, förändra något
eller behöver stöd, oavsett.
• Lägg in ett hjälpnummer på personens mobil med ett annat namn.
• Ta hjälp av professionella. Ring stödlinje för att få tips och stöd i hur du kan stötta din
vän eller familj på bästa sätt. RFSL 020 – 34 13 16 (kostnadsfritt)
• Var inte ensam i att stötta din vän eller familj utan va fler som vet om det och kan
hjälpas åt. det är ett tungt ansvar att bära själv.
• Medmänskligt umgänge är viktigt, ibland livsviktigt för att förhindra depressioner och suicid (och ge livskvalitet).
• Försök sätta dig in i hedersproblematiken om den utsatta lever i en hederskultur.
• Kontakta den lokala socialtjänsten. Eventuellt göra orosanmälan. 031-365 87 00
Hjälpa till att förmedla, eller följa med till polis, advokat, socialtjänst, jour, sjukvård
(kanske skador behöver dokumenteras).

3. Vart kan du vända dig om du själv vill ändra ditt beteende?

• Vänd dig till ungdomsmottagningen för att få samtalskontakt och vidare hjälp.
• RFSL har kuratorer som kan hjälpa dig vidare.
• Homosexuella och bisexuella män kan vända sig till Kriscentrum för män (18 år och
uppåt) som har en HBTQ-diplomerad verksamhet.031-367 93 90
• Mottagningen för Unga Män (18-30 år). 072-202 70 76
• BUP, barn- och ungdomspsykiatrin (under 18 år)
• HBTQ-organisationer

Länkar och kontakter

www.hedersfortryck.se
www.bris.se
www.tris.se
www.rfsl.se
www.gapf.se
resursteamheder@socialresurs.goteborg.se

2020-06-18T12:25:12+00:00