Naemi Gustavsson2021-03-16T07:31:59+00:00

Om utställningen Onaturlig Natur

– Det här projektet kallar jag Onaturlig Natur. Jag undersökte en tematik som jag tycker är spännande; hål. Speciellt rädslan för hål-trypofobi. Vad är det som gör att vissa människor tycker det är obehagligt med hål? Jag låter glasyrerna leva och lägger på lager på lager för att de själva ska skapa en ny yta och reagera mot varandra.

Om Naemi Gustavsson

– Under våren 2020 tog jag min konstnärliga kandidatexamen i keramikkonst från HDK-Valand, och har sedan dess fortsatt utforska de teman som kom upp under examensprojektet. Min utbildning började med två år på konstlinjen på Lunnevads folkhögskola. Efter det flyttade jag till Göteborg och kom sedan in på HDK-Valands program för keramikkonst.

Naemi Gustavssons galleri