Caroline Agardsson2021-03-16T06:59:44+00:00
Caroline Agardsson

Om utställningen Drömmar och fantasier

– I utställningen Drömmar och fantasier har jag valt att visa upp några av mina favoriter. Att måla för mig är att släppa taget, jag låter mitt kreativa behov uttryckas och mina tankar och känslor får vara med samtidigt som skapandet är som meditation. Jag hoppas att ni tycker om det ni ser och att det väcker känslor hos er så som det gör för mig.

Om Caroline Agardsson

– För tre år sedan kände jag ett starkt behov för att få utlopp för min kreativa ådra. Min pappa gick hastigt bort och jag behövde uttrycka mina känslor. Det var då jag började måla abstrakta tavlor. När jag målar har jag ibland en klar bild med vilka färger och vilket flöde jag vill jobba med, och andra gånger arbetas det fram undermedvetet. Känslan när jag målar är magisk, att få se vad som händer under processen medans färgerna målas ut, då jag skapar och experimenterar med färger.

Caroline Agardssons galleri