Ines Kjelbye

Ines Kjelbye2021-09-14T09:45:17+00:00

Om utställningen

Att dölja, konstruera sig själv och att vilja åstadkomma ett visst intryck hos betraktaren är fenomen som kännetecknar användning av bilden av jaget. Awareness undersöker det symboliska i att framträda som bild och vad som händer med vårt uttryck när vi släpper vår medvetenhet kring kamerans existens.

Om Ines Kjelbye

Ines är 19 år från Göteborg, och uttrycker sig i foto, film och genom skrivande. Drivkraften bakom hennes verk är främst att undersöka och spegla människans uttryck, relationer och förhållningssätt.