Ungas psykiska ohälsa

//Ungas psykiska ohälsa

Här kommer en videohälsning från Frilagrets ambassadörer i samarbete med utveckling Mänskliga Rättigheter Göteborgs Stad Centrum.

  • Under Kevlaret stöttar unga killar, bland annat med en stödjande chat, där du kan vara anonym.
  • Uppdrag Psykisk hälsa finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. På denna sida finns råd och länkar anpassade för ungdomar och föräldrar.
  • Team Tilia är en ideell organisation som arbetar för ungas psykiska hälsa. Tilia finns där för dig som är ung och behöver någon som lyssnar, via chat, mailkontakt eller Insta-live.
  • ungdomsmottagningen kan du ställa frågor, bolla funderingar, berätta svåra saker, få råd, stöd och hjälp. Ingen fråga är för liten eller för stor. På ungdomsmottagningar finns det kuratorer, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare. På VG regionens hemsida kan du hitta information om ungdomsmottagningen nära dig. De finns där för dig som är kille, tjej eller ickebinär, till och med 24 år.

Ta hand om dig, och våga be om hjälp. Du ska inte behöva bära på allt det tunga ensam!

2020-09-30T10:58:54+00:00