Tillgänglighetsredogörelse för Frilagret

/Tillgänglighetsredogörelse för Frilagret
Tillgänglighetsredogörelse för Frilagret2020-09-30T12:10:30+00:00

Kulturförvaltningen Göteborg står bakom den här
webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Det här dokumentet beskriver hur Frilagret uppfyller
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister
till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till
detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i
olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Frilagret som inte är tillgängligt
för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt
beskrivning nedan, kan du
meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller
om du anser att vi inte uppfyller lagens krav,
meddela oss
så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du
kontakta Myndigheten för digital förvaltning
och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • En del bilder verkar sakna komplett funktion för alt-texter. Ej ifylld alt text ger inte helt tom alt-kod. Saknar area-labels på facebook och instagramknapparna.
 • Samtliga sidor saknar Huvudrubrik, H1, eller så ligger den inte först. I övrigt verkar rubrikerna följa strukturen men ibland saknas en rubriknivå.
 • Bildspel på startsidan bläddrar automiskt. Går ej att pausa
 • Vissa knappar är inte uppmarkerade. Det formulärsystem som används har inte stöd för area-roller.
 • Har en del “klicka här”-länkar. Svårt att veta vart länkarna går.
 • Koden validerar inte fullständigt. Eventuellt kan detta ställa till det för människor med nedsatt syn.
 • Exempelvis komponenten för sökfunktionen på kalendariet är inte uppmärkt i koden.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vi har använt textfält för telefoni, mail osv i formulär. Funktionen för specifika fält finns dock
 • bakgrundsfärg har samma färg som menyrubrikerna. Om man döljer bakgrundsbild så syns inte rubrikerna.
 • bakgrundsfärg har samma färg som menyrubrikerna. Om man döljer bakgrundsbild så syns inte rubrikerna.
 • Vi har inte kunna kontrollera om man kan utvidga endast radavståndet.
 • Färg i sökfältet i kalendariet har dålig kontrast.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • bakgrundsfärg har samma färg som menyrubrikerna. Om man döljer bakgrundsbild så syns inte rubrikerna.

Problem vid användning utan hörsel

 • Textbeskrivning för hörselskadade saknas.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Textbeskrivning för hörselskadade saknas.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Bildspel på startsidan bläddrar automiskt. Går ej att pausa
 • Har en del “klicka här”-länkar. Svårt att veta vart länkarna går.

Oskäligt betungande anpassning

Kulturförvaltningen Göteborg åberopar undantag för
oskäligt betungande anpassning enligt 12 §
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
för nedanstående innehåll.

Vi har inte undertexter på förinspelad video eller ljudbeskrivningar av inspelad video.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Frilagret.

Senaste bedömningen gjordes den 30 september 2020 och är formellt godkänd av Maria Jolsäter Stjernros.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2020.