Sist ut; vår ambassadör Dona!

//Sist ut; vår ambassadör Dona!

Lär känna våra ambassadörer Lina, Mahan och Dona. Sist på tur är Dona Tarokh, 26 år.

Vad gör du på Frilagret?

– Jag jobbar som ambassadör på Frilagret. Tillsammans med mina grymma kollegor Lina och Mahan företräder vi Frilagret som kulturhus, och jobbar hårt med att få fler att få upp ögonen för hur fantastiskt Frilagret är. I vårt arbete vill vi uppmana fler unga i Göteborg att ta del av Frilagrets arrangemang, men också uppmuntra att själv arrangera något hos oss som är till för alla!

Varför sökte du dig hit?

– Som ambassadör för Frilagret får en möjligheten att vara riktigt kreativ, vilket var det som lockade mig mest. Vi har rätt så fria händer kring hur och vad vi vill skapa för att representera Frilagret på det sätt som både är bäst, men också roligast. Både för oss som arbetar här men främst för de som besöker och tar del av Frilagret.

Vilken samhällsfråga är viktigast för dig?

– Inkludering och öppenhet! Det är något som Frilagret starkt tror på, men precis som allt annat i livet så finns det alltid utrymme för att utvecklas. Just inom denna fråga kan vi ambassadörer vara en väldigt bra tillgång för att förstärka detta, bland annat genom att föra dialog med Göteborgs ungdomar.

Har du någon hemlig talang?

– Jag kan Nicki Minajs vers i Monster utantill!

Är du nyfiken på vad ambassadörerna gör? Klicka då här för att läsa mer!

2018-11-22T08:05:16+00:00