فارسی

//فارسی
فارسی2017-08-22T12:12:22+00:00

Utsidan av Frilagret

درباره فريلاگرت

فري لاگرت محل برگزاري برنامه هاي فرهنگي در مرکز شهر گوتنبرگ است.شما ميتوانيد با ايده هاي خود براي برنامه هاي مختلف به اينجا بياييد.ما براي شما امکان انجام آن را فراهم ميکنيم.اگر سن شما بين 13 تا 30 سال است و دوست داريد کاري در اينجا انجام بدهيد لطفا براي تماس با ما ترديد نکنيد.ما تمام سعيمان را خواهيم کرد تا پروژه ي شما محقق شود.چيزهايي که اينجا ميتواند اتفاق بيفتد در محدوده ي کنسرت براي کساني که اولين کنسرتشان است,نمايشگاه,ساختن اوريگامي,سخنراني و نمايش مد.

لطفا نظرتان را درباره ايده هاي ديگر به ما ارسال کنيد.
انجمن ما بر اساس اين قوانين سازمان ملل متحد بنا شده است: کنوانسيون حقوق کودکان، به خصوص در ماده 12 (نظر درست و حق شنيده مي شود) و ماده 31 (استراحت و سرگرمي).

ارتباط با ما:
ايميل:frilagret@kultur.goteborg.se