Personuppgifter

//Personuppgifter
Personuppgifter2018-05-28T13:35:53+00:00

Personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur och varför vi samlar in information.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

 

Vad samlar vi in?

Namn, e-postadress, telefonnummer, postnummer, uppgifter kring ett eventuellt arrangemang samt godkännande för nyhetsbrev. Vi samlar inte in fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

 

Varför samlar vi in information?

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du tar kontakt med oss, antingen via en intresseanmälan för att arrangera något evenemang hos oss på Frilagret eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

 

Hur samlar vi in information?

Genom att du själv har lämnat dina uppgifter i samband med intresseanmälan för arrangemang eller anmälan till prenumeration av vårt nyhetsbrev.

 

Hur använder vi informationen?

Vi använder personuppgifterna för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig i samband med ett eventuellt arrangemang på Frilagret. Har du godkänt att ta emot nyhetsbrev från oss använder vi din mejladress för information om våra evenemang och vad som händer i vårt kulturhus.

 

Vilka delar vi information med?

I några fall delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträde för oss. Det gäller leverantören av våra nyhetsbrev ”Paloma”. Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet).

 

Ytterligare information

Mer ingående information om vad som gäller kring hantering av personuppgifter hittar du på Göteborgs Stads hemsida: http://goteborg.se/dinapersonuppgifter