Månadens arrangör: Mónica Benitez Caris

//Månadens arrangör: Mónica Benitez Caris

Allt som sker hos oss är på initiativ av personer mellan 13-30, personer som vi tycker förtjänar att uppmärksammas och ett led i det är att vi varje månad kommer utse Månadens arrangör. April månads arrangör är Mónica Benitez Caris som var med och arrangerade en politikerträff hos oss.

Hej Mónica! Kan du berätta om ditt arrangemang?
Den 10 april arrangerade KFUM Göteborg tillsammans med ett flertal organisationer (Fryshuset, IM, Män för Jämställdhet, NTF, Räddningsmissionen, med flera) en politikerträff. Kvällen var uppdelad i två delar. Under den första halvan presenterade alla organisationer sina verksamheter och sitt arbete. Andra delen av kvällen bestod av ett panelsamtal med representanter från olika politiska partier. Samtalet modererades av Foujan Rouzbeh, aktiv i mänskliga rättighets- och asylfrågor.

Hur kommer det sig att du/ni arrangerade politikerträffen?
Alla dessa organisationer får pengar från Göteborgs Stad för att jobba med så kallade integrationsfrågor. Dessa pengar söks varje år men i februari fick vi besked om att det är väldigt osäkert om bidragen kommer att kunna sökas i framtiden. Det här drabbar inte bara organisationer, utan även målgrupperna som vi jobbar med. Jag jobbar exempelvis i en ungdomsförening som engagerar unga, av vilka många är nya i Sverige. Samma arbete blir svårt att utföra om vi inte kan söka bidrag och driva ett professionellt och hållbart arbete. Osäkerheten kring integrationsbidragen handlar också om hur Göteborgs stad vill jobba mot diskriminering och rasism, och hur samarbetet ska se ut mellan föreningslivet och kommunen samt vem som ansvarar för vad. Det är dessa frågor som vi ville lyfta med politikerträffen. För mig personligen innebär det också att få igång en diskussion kring integrationspolitiken: Vad menas med integration? Vem ska integreras? Hur ska en jobba med detta och så vidare. Jag skulle vilja att den strukturella diskrimineringen och rasismen tas på allvar och på så sätt belysa vad som hindrar människor från att delta i samhället på lika villkor.

Varför valde ni att ha ert arrangemang på Frilagret?
I ett planeringsmöte inför politikerträffen med alla organisationer kom Frilagret upp som förslag eftersom det är en central och stor arena som är gratis att boka för arrangörer under 30 år. Lokalerna är dessutom tillgänglighetsanpassade. När frågor om integration och segregation tas upp är det lätt att det alltid och enbart kopplas till en förortsproblematik. Genom att hålla politikerträffen centralt kan frågor om integration och segregation lokaliseras till en fråga som istället angår hela Göteborg.

Vad för tips skulle du ge en person som aldrig har arrangerat något innan?
Först ska syftet med arrangemanget vara klart och tydligt, både för er som arrangerar och för publiken. Varför vill ni göra det här? Varför är det viktigt? Arrangera gärna med andra nätverk, organisationer eller grupper som inte ingår i dina vanliga sammanhang. Genom att samarbete med andra på detta vis, kan ni nå ut till en bredare målgrupp och nå andra målgrupper ni inte hade nått annars. Att samarbeta med andra kan ta längre tid men det blir oftast bättre. Det är också ett bra sätt att utbyta erfarenheter, kunskaper och resurser.

 

Vill du nominera någon till “Månadens arrangör”? Skicka ett mail med namn på den personen du vill nominera och en kort beskrivning till christin@frilagret.se

2017-08-26T13:45:51+00:00