Utställning: Jag vandrar med blicken uppåt för att mina tårar inte skall falla

/Utställning: Jag vandrar med blicken uppåt för att mina tårar inte skall falla
Dec 08- Dec 17

Datum: 8 december 2020 - 17 december 2020

Tid: Öppet enligt ordinarie öppettider.

Inträde: Gratis

Övrigt: I Frilagrets kafé

Kategori:

  • Bild & konst Bild & konst

Jag vandrar med blicken uppåt för att mina tårar inte skall falla av Anton Brymell

Vem är Anton?

– Mitt namn är Anton Brymell, 23 år gammal från Ängelholm och nu mera bosatt i Göteborg för studier där jag läser till gymnasielärare i samhällskunskap och filosofi. Utöver studier åker jag skateboard. Där det bästa som jag vet. Det är det som har lagt grunden för alla val jag har gjort. Det är den som har präglat min identitet och har hjälpt till och skapat allt vad jag gillar och står för. Fotografi har alltid varit en viktig komponent i hur skateboard gestaltas och på grund av detta detta så har mitt intresse för analogt fotografi överförts och utvecklats till mitt kreativa uttryck där jag tar mig an och får tolka vardagen. Eftersom skateboard fortfarande spelar en så stor roll så ser jag tydliga tendenser som återspeglas i hur min fotografiska process går till. Jag gillar att vandra omkring och fota det som händer i stunden på gator med människor. Levande platser, det smutsiga och råa.

Vad vill du säga med din konst?

– Analogt fotografi har blivit en central del i min vardag där min kamera förverkligar mina upplevelser och det har blivit mitt sätt att systematiskt värdera olika perioder i mitt liv. I min process vill jag alltid utgå från en viss ärlig och råhet som jag sedan försöker förkroppsliga utifrån en mer mystisk estetik där bilderna ofta är mörka, kontrastfyllda, ostrukturerade ofta med hjälp av människor och silhuetter. Allt för att gå emot vad vi kanske annars ser i det vardagliga livet där idealet ofta är att allt ska vara så perfekt och så tydligt som möjligt. Jag vill att den som observerar ska se det fina och göra en egen tolkning av det något melankoliska och det mörka uttrycket som mina foton visar. Personen får tolka en händelse, ett minne och får se en viktig del av mig.

Varför vill du ställa ut på frilagret?

– Min uppfattning är där jag har växt upp att dels kultur men speciellt också ungas möjlighet att utöva kultur är något begränsad då det inte prioriteras. Jag ser därför Frilagret som en oerhörd tacksam verksamhet där till exempelvis unga kan få chans att utföra och öva sitt konstnärskap och kulturella utryck. En verksamhet som är nödvändig för ens utveckling. Men den är också så viktig då den värderar allas vilja till att få utrycka sig oavsett stil, bakgrund och förutsättningar. För mig blir det en självklarhet att vilja ställa ut på Frilagret och jag är så glad över att fått den möjligheten.

Framtidsdrömmar i relation till ditt konstnärskap?

– För mig har kameran blivit en stor del av mitt liv och jag förutsätter att den kommer fortsätta vara det framöver. Jag vill dock alltid försöka tänka att det jag fotar och det jag gör ska grunda sig i mig själv och inte för någon. Jag hoppas därför att jag kommer fortsätta fota precis som jag har gjort innan om inte mer, och kanske kommer jag på den vägen få dela med mig av allt jag har upplevt i någon kreativ form. Jag tycker känslan av att få se en bild som du är nöjd är så tillfredställande och det talar så mycket för mina framtida visioner. Jag vill bara fota.

Välkommen!
//Anton Brymell

2020-02-03T09:06:55+00:00