Mötesplats barn och unga

/Mötesplats barn och unga
Nov 30

Datum: 30 november 2021

Tid: 09:00 - 11:30

Inträde: Gratis

Kategori:

  • Samhälle & samtal Samhälle & samtal

Mötesplats barn och unga

Vi fördjupar oss i ett tema som är aktuellt för barn och unga i Göteborg. Målgruppen för dagen är tjänstepersoner och politiker med intresse för ungas delaktighet.

Inflytande Nätverk Göteborg (ING) består av tjänstepersoner i Göteborgs Stad som på olika sätt arbetar med barn och ungas delaktighet. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter, utmaningar som framgångar samt att öka den gemensamma kompetensen. En gång per termin har vi ambitionen att skapa aktiviteten, Mötesplats barn och unga, där vi fördjupar oss i ett tema som är aktuellt för barn och unga i Göteborg. Målgruppen för dagen är tjänstepersoner och politiker med intresse för ungas delaktighet.

I december står Göteborgs Stad värd för Mänskliga Rättighetsdagarna 2021. Som en del av förberedelserna i att ta fram stadens program genomfördes en kartläggning kring vad barn och unga tycker är särskilt viktiga frågor när det kommer till demokrati och mänskliga rättigheter. ING-nätverkets aktivitet Mötesplats barn och unga tar avstamp i vad som kom fram i kartläggningen och undersöker kopplingen mellan hur vi mår och vad vi gör.

Välkommen!

Program

9:00 Välkommen med Sandra Daniel och Nicole Lindblom Reitz, våra moderatorer.

9:05 Vad säger de unga?
Ingrid Dahlén, samordnare för jubileumssatsningen Power to the Youth, intervjuas om stadens kartläggning av vad unga tycker är viktiga demokrati och rättighetsfrågor.

9:15 Hur jag mår? – Vad har det med saken att göra?
Föreläsning med Kimmie Åhlén om hur psykisk ohälsa och en avsaknad av sammanhang ledde till radikalisering. Kimmie är idag verksam som fritidsledare i Karlstad och arbetar aktivt mot nazism och rasism.

10:00 Mingelfika

10:20 Kulturinslag från Frilagret med artisterna Nemo Sparding och Tusen frågor

10:30 Work in progress: Motståndskraft mot rasism. Röster från Angered om lokala insatser

10:50 Gemensam reflektion

11: 20 Tack för idag!

Anmäl dig via länken senast 26 november! 
Antalet platser är begränsat, principen först till kvarn gäller.

Frågor?
Kontakta gärna:
katja.knuutinen@stadshuset.goteborg.se
paula.aijmer@stadshuset.goteborg.se

Foto: Lo Birgersson, Göteborgs Stad

2021-10-29T15:37:28+00:00