Lesbisk Frukost: Queermusikal

/Lesbisk Frukost: Queermusikal
Nov 23

Datum: 23 november 2019

Tid: 09:00 - 12:00

Inträde: Gratis

Kategori:

  • Musik Musik
  • Samhälle & debatt Samhälle & debatt

Lesbisk Frukost: Queermusikal

*English text below*

Äntligen är Lesbisk Frukost tillbaka och detta vill vi fira med ett extra maffigt event! Vad kan vara bättre än att börja din morgon med en riktigt fet queer-musikal? Den fabulösa Queerorkestern kommer nu för att uppföra musikalen Stön ifrån Duvemåla – Kamp före Slamp, och om du trånat efter att se riktigt bra kvalitetskultur så är detta din chans!

Queerorkestern är storbandet som du alltid har drömt om! Populära musikalmelodier förvandlas till kamplåtar som störtar heteroväldet och kapitalet. Hör gamla hiten Folkets men också helt nyskrivet material!

Vi kommer använda oss av hela lokalen på Frilagret och alltså ha plats för 150 besökare så bjud in dina 299 närmaste vänner och anmäl dig via denna länk!

Frukostpris

Denna gång kommer vi testa ett nytt koncept, eftersom vi förväntar oss ett stort antal gäster och kaféet på Frilagret behöver veta säkert att dom får betalt för all mat som dom beställer in. Därför så testar vi denna gång med förbetalning!

För att förbeställa en frukost behöver du gå till Frilagrets kafé och betala för din frukost mellan datumen 5–19 november. Du får då en frukostbiljett som fungerar som kvitto att visa upp när du kommer till eventet den 23/11.
OBS. Senaste dag att förbeställa frukost är den 19 november.

Frukosten är helt vegansk och kostar 65 kr. Den innehåller fralla med olika pålägg, frukt, juice, te och kaffe. Eventuella allergier meddelas i kassan när du hämtar ut din frukostbiljett.

För den som vill så går det bra att ta med sig EGEN frukost. (Pga allergier: ta ej med något som innehåller nötter! Dock är köket på Frilagret inte längre helt nötfritt)

Anmälan

Sista anmälningsdag är 22/11 (dvs dagen innan eventet) och du anmäler dig via den här länken!

Tillgänglighet

Frilagret är tillgängligt för rullstol och permobil (breda dörrar och ramp) och det finns stor toalett. Hörslinga finns.

Bli mött på vägen eller ha en frukostkompis

Det går bra att komma själv på frukosten även om du inte känner någon. Vi möter gärna upp på vägen och ordnar en frukostkompis som du kan sitta med under frukosten. Skriv det i din anmälan! Maila oss på goteborg@lesbiskmakt.nu om du har några frågor eller funderingar.

Sociala bord

Vi kommer ha ett antal bord som är reserverade för personer som kommer ensamma och/eller gärna vill prata med nya personer! Vi vill skapa möjlighet att hamna på en plats full av andra som är öppna för samtal och utbyte.

Barn och hundar

Barn är välkomna! Meddela gärna i anmälan om du behöver barnstol, så ska vi försöka ordna detta. Hundar är välkomna, men de ska vara kopplade hela tiden.

Om Lesbisk Frukost

Lesbisk Frukost är öppet för alla som tycker att det kan vara intressant eller roligt att hänga i en miljö där lesbiskhet står i fokus. Du behöver inte se dig själv varken som lesbisk eller som kvinna för att komma – huvudsaken är att du trivs med det lesbiska hänget! Om du har några frågor är det bara att höra av dig till oss på goteborg@lesbiskmakt.nu.

Lesbisk Frukost i Göteborg arrangeras av Lesbisk Makt i samarbete med Frilagret.

Håll dig uppdaterad via eventet på Facebook (öppnas i ny flik)!

Välkommen!
//Lesbisk Frukost

English

Finally Lesbian Breakfast is back and we want to celebrate this by throwing an extra awesome event! What could be better than starting your morning with a really epic queer musical? The fabulous Queer Orchestra is now coming to perform the musical Stön från Duvemåla – Kamp före Slamp, and if you have been wanting to see really good quality culture then this is your chance!

The musical will be sung in swedish but the visuals can be appreciated in any language!

The Queer Orchestra is the musical experience you’ve always dreamed of! Popular musical tunes are transformed into battles that overthrow heterosexuality and capitalism. Hear the hit Folket Sång, but also completely new material!

We will make use of the entire premises on the venue Frilagret which means we have space for 150 visitors so invite your 299 closest friends and sign up via this link!

Breakfast price

This time we will try a new concept, because we expect a large number of guests and the café at Frilagret needs to know for sure that they get paid for all the food they order. Therefore, this time we try using prepayment!

To pre-order a breakfast, you need to go to Frilagret’s cafe and pay for your breakfast between the dates of 5th and 19th of november. You will then receive a breakfast ticket which serves as a receipt to show off when you arrive at the event on the 23rd. Note. Last day to pre-order breakfast is November 19th.

The breakfast is completely vegan and costs 65 swedish kronor. It contains a fralla (bigger sandwich) with different toppings, fruit, juice, tea and coffee. Any allergies will be notified at checkout when you pick up your breakfast ticket.

Sign up

Last day to sign up is 22/11 (the day before the event) and you sign up by klicking on the following link and filling out the form!

Accessibility

The location is accessible with wheelchair and there’s a large toilet. Hearing loop is installed.

Kids and dogs

Kids are welcome! Dogs are allowed but shall be leashed.

Coming alone?

It’s ok to join the breakfast even if you don’t know anyone attending! We can show you the way and introduce you to a ”breakfast buddy” that you can hang out with during the event. Please write this in the attending form!
There will also be ”social tables” where you can sit if you want to talk to new people!
Email us at goteborg@lesbiskmakt.nu if you have any questions or concerns.

About Lesbian Breakfast

Lesbian Breakfast is open to anyone who thinks it can be interesting or fun to hang out in an environment where lesbianism is the focus and strive to make lesbian spaces safe. You don’t have to see yourself as a lesbian or as a woman to come – the main thing is that you enjoy the lesbian hang! If you have any questions, just contact us at goteborg@lesbiskmakt.nu.
Lesbian Breakfast in Gothenburg is organized by Lesbisk Makt in collaboration with Frilagret.

2019-11-18T05:39:15+00:00