Känslor som motstånd

/Känslor som motstånd
Dec 13

Datum: 13 december 2017

Tid: 17:30 - 19:30

Inträde: Gratis

Kategori:

  • Samhälle & debatt Samhälle & debatt
  • Workshop Workshop

Känslor som motstånd – workshop för aktivister

Jonna Kallaste Håkansson, genusvetare och djurrättsaktivist, bjuder in till en workshop för aktivister som behandlar hur känslor kan användas som analysverktyg för att utveckla aktiviststrategier mot djurförtryck.

Genom en djupare förståelse av vad känslor gör kan vi bättre förstå varför människor reagerar som de gör, och utveckla strategier för aktivism som får människor att öppna upp och känna tillsammans med ickemänskliga djur. En djupare förståelse av känslor kan hjälpa oss utforma strategier som ökar chanserna för att människor ska välja veganism.

Workshopen bygger på Jonnas kandidatuppsats i genusvetenskap, ”Att känna med varandra i kampen mot speciesism – en analys av vad känslor gör utifrån en diffraktiv förståelse av kroppar” – (2015), och utgår ifrån en feministisk utgångspunkt. I en fokusgruppsstudie med feministiska veganer och vegetarianer visades filmen Djurfabriken för att mobilisera känslor gentemot ickemänskliga djur. Samtalen i grupperna analyserades utifrån Sara Ahmeds teorier om vad känslor gör med oss.

Inledningsvis hålls en 30 min föreläsning om hur vi kan förstå vad olika känslor gör med oss samt en analys av fokusgruppsstudien som utgjorde grunden för uppsatsen.

Efter föreläsningen jobbar vi i mindre grupper samt i storgrupp för att tillsammans diskutera hur vi kan utveckla strategier för aktivism med grund i denna förståelse av känslor.

Bjud gärna in till eventet på facebook (öppnas i ny flik).

Varmt välkomna!
//Jonna Kallaste Håkansson

2017-12-15T08:44:49+00:00