Bygg staden tillsammans med barn och unga

/Bygg staden tillsammans med barn och unga
sep 21

Datum: 21 september 2018

Tid: 12:00 - 17:00

Inträde: Gratis

Kategori:

  • Samhälle & debatt Samhälle & debatt
  • Workshop Workshop

Arkitektur- och designpedagogerna delar med sig av sina erfarenheter från inspirerande projekt där barn och unga gjorts delaktiga i stadsutvecklingen. För att skapa ett inkluderande samhälle behöver hänsyn tas till alla invånares olika perspektiv och erfarenheter. En förutsättning för att förstå barns och ungas perspektiv är att ge de möjlighet att bidra med sina egna erfarenheter och sina egna idéer.

Det finns ett nätverk med arkitektur- och designpedagoger som samordnas av arkitekturkonsulenterna för barn och unga i Göteborgs stad och i Västra Götalandsregionen.
Under de femton år som nätverket funnits, har en unik kompetens utvecklats som behövs för att få med barns och ungas perspektiv i stadsutvecklingen.

Kom och träffa arkitektur- och designpedagogerna, ta del av deras erfarenheter och metoder, delta i samtal och låt dig inspireras av de projekt som presenteras.

Medverkande:
Vici Hofbauer
Dawn Hang Yue Wong
Avin Mahammad
Anna Hydén
Jonathan Geib
Pernilla Ankarberg
Ida Liffner
Marthe Roosenboom
Lars Jonsson
Mania Teimouri
Mie Svennberg

FÖRANMÄLAN
Behövs ej. Lokalen tar max 120 personer.

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET
Lokalen är tillgänglig med ramp, breda dörrar, stor toalett och hörselhjälp, både för publik och för scen. Detaljerad information finns i tillgänglighetsdatabasen, TD.

MER INFORMATION
Programpunkten arrangeras av Göteborgs stad och Kultur i Väst tillsammans med nätverket för arkitektur- och designpedagogerna.

Varmt välkomna!

2018-09-17T15:40:24+00:00