Is it Poison? på Frilagret

//Is it Poison? på Frilagret

Torsdag 11/10, fredag 12/10 och lördag 13/10 är det dags för dansteatern Is it poison?, skapad av teatergruppen FULA som består av Mari Vittradotter Johansson, Britta Kangas och Orm Anna Ruotimaa . Vi träffade dem när de repade!

Is it Poison? är en dansteater som med tungt allvar och gott humör gräver i hierarkier och maktmissbruk. Den bygger på egna erfarenheter där skaparna själva befunnit sig i olika former av beroendeställning; som dans studenter, i kontakt med vården och i personliga relationer.

Välkommen!

2018-10-10T09:38:04+00:00