Frilagret
Frilagret är kulturhuset för unga - mitt i Göteborg. Och det är du som bestämmer vad det ska innehålla. Välkommen!
 

Dialogprocessen

 
Hela Frilagrets verksamhet bygger på en lång och genuin dialogprocess mellan 19 unga ambassadörer och tusentals unga göteborgare från precis hela göteborgsområdet. Under 2011 besökte ambassadörerna skolor, fritidsgårdar, klubbar, köpcentrum, ungdomsatsningar och många andra platser för att möta unga mellan 13-30 år. Begreppet ”ung” liksom begreppet ”kultur” vidgades under hela processen och tolkas ständigt på nytt allteftersom nya initiativ och idéer kommer in.

Resultatet av processen är nu ett kulturhus där unga står för hela innehållet och strukturen lyfts upp av enheten Ung Kultur inom Göteborgs Kulturförvaltning. Processen hålls ständigt levande med hjälp av unga ambassadörer runt om i staden och verksamheten är ständigt beredd att rätta sig efter nya behov och önskemål från dem som huset tillhör, alla unga i Göteborg.