Frilagret
Frilagret är kulturhuset för unga - mitt i Göteborg. Och det är du som bestämmer vad det ska innehålla. Välkommen!
 

Ambassadörer

Frilagrets ambassadörer

På Frilagret har vi ambassadörer. Det är en grupp unga personer som vet allt om Frilagret och som jobbar för att sprida informationen vidare till andra unga i staden.

Innan Frilagret öppnade fördes en dialog med stadens unga, mängder av tankar, förslag och idéer samlades in och hade en avgörande roll för utformandet av kulturhuset och dess innehåll. Att hålla dialogen med stadens unga levande är en av ambassadörernas viktigaste arbetsuppgifter. På så sätt hålls verksamheten aktuell och speglar röster och önskemål från dem som huset är till för.

I ambassadörernas arbetsuppgifter ingår bland annat att:
- sprida information om Frilagret i olika forum som riktar sig till stadens unga
- bidra till att initiativ och förfrågningar kommer in till verksamheten
- söka upp stadens unga i alla stadsdelar och verka för inkludering
- bygga upp nätverk samt initiera och skapa möten

Rent praktiskt kan det till exempel vara att besöka skolor, mässor/event, festivaler, och att kontakta föreningar. Ambassadörerna kan även jobba i verksamheten som värdar under arrangemang på kvällar och helger.

För att dialogen alltid ska vara aktuell och för att vi hela tiden ska förnya oss och hitta till nya nätverk är varje grupp med ambassadörer anställda i ca ett år innan det är dags för en ny grupp.

2017 års ambassadörer heter Sebastian, Sümeyya och Tomás! Du hittar ambassadörernas kontaktuppgifter nedan. Kontakta gärna våra ambassadörer om du vill att de kommer till dig/er, din förening/skola/grupp och berättar om Frilagret.

sebastian-ny
Sebastian Arrosamena
sebastian@frilagret.se

 

 

sumeyya-ny
Sümeyya Gencoglu
sumeyya@frilagret.se

 

 

tomas-y
Tomás López Izquierdo
tomas@frilagret.se