Frilagret
Frilagret är kulturhuset för unga - mitt i Göteborg. Och det är du som bestämmer vad det ska innehålla. Välkommen!
 

Anpassa webbplatsen

Vi har gjort vår hemsida så enkel som möjligt att anpassa efter egna behov. Hur du enklast anpassar sidan beror bland annat på vilken webbläsare du använder. Här nedan hittar du manualer för hur du byter teckenstorlek och förstorar hela sidor.

Lättläst
Vi har gjort vår hemsida så enkel som möjligt att anpassa efter egna behov.

Textstorlek

Göteborgs stads webbplats använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.
Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla, men så här gör man i de som är vanligast just nu:
Internet Explorer version 6
Internet Explorer version 7
Internet Explorer version 8
Firefox version 3
Safari version 4

Internet Explorer version 6

Det finns två sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 6:

 • Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj en storlek:

anpassa-webbplatsen_1

 • Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 1. Välj ”Internet-alternativ” från menyn ”Verktyg”:

Anpassa webbplatsen 2

 1. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internet-alternativ”:

anpassa-webbplatsen_3

 1. Kryssa i rutan ”Ignorera inställningar för teckenstorlek som anges på webbsidor”:

Anpassa webbplatsen 4

Internet Explorer version 7

Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7:

 • Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:

Anpassa webbplatsen 5

 • Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut:

Anpassa webbplatsen 6

Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.

 • Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 • Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.
 • Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:

Anpassa webbplatsen 7

 

2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:

Anpassa Webbplatsen 8

3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”:

Anpassa webbplatsen 9

Internet Explorer version 8

Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 8:

 • Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:

Anpassa webbplatsen 10

 • Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut:

Anpassa webbplatsen 11

Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.

 • Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 • Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.
 • Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:

Anpassa webbplatsen 12

2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:

Anpassa webbplatsen 13

3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”:

Anpassa webbplatsen 14

Firefox

I Firefox 3 och senare kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 • Öppna menyn ”Visa > Zoom” och välj ”Zooma in” eller ”Zooma ut”:

Anpassa webbplatsen 15

Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.

Om du vill att bara texten ska förstoras eller förminskas, öppna menyn ”Visa > Zoom” och välj ”Zooma endast texten”:

Anpassa webbplatsen 16

 • Håll nere Ctrl-tangenten (Cmd på Mac) och tryck på + eller – för att zooma in eller ut (eller förstora eller förminska endast texten om du har gjort den inställningen).
 • Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller ut (eller förstora eller förminska endast texten).

Safari

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 • Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Zooma in” eller ”Zooma ut”:

Anpassa webbplatsen 17

Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.

Om du vill att bara texten ska förstoras eller förminskas, öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Zooma bara text”:

 

Anpassa webbplatsen 18

 • Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

Övriga webbläsare

I de flesta andra webbläsare går det att förändra textstorleken eller förstora hela sidan på liknande sätt. Om du är osäker på hur man gör bör information om det finnas i webbläsarens dokumentation eller hjälpsystem.